Pågående och löpande projekt

  • Projektledning delprojekt ombyggnad Tomteboda Postterminal till verkstad för bussdepå, SL.
  • Åtgärdsprogram Citybanan, SL.
  • Statusbesiktning skolor, Uppsala.
  • Löpande besiktningar åt både privata och offentliga kunder.
  • Teknisk specialist anläggningsövervakning, Trafikverket Stora projekt.
  • Sakkunnig styr- och energifrågor, diverse spår- och bussdepåer, SL.
  • Operativ projektledning utbyggnad Älvsjö pendeltågsdepå, SL.