Pågående och löpande projekt

  • Projektledning, ombyggnad Tomteboda Postterminal till bussdepå, SL.
  • Projekt- och projekteringsledning byggande av provisorisk bussdepå Vallentuna, SL.
  • Åtgärdsprogram Citybanan, SL.
  • Statusbesiktning skolor, Uppsala.
  • Löpande besiktningar åt både privata och offentliga kunder.
  • Sakkunnig energifrågor, Stockholm Exergi.
  • Installationsledning & BAS-U, byte av fordonslyftar Högdalen och Vällingbydepåerna, SL.
  • Sakkunnig styr ombyggnad Älvsjödepån, SL.