Referenser

Köpcentrum

Peab Sverige AB – Mall of Scandinavia. Planering, projekteringsledning av fastighetsövergripande programförändringar.

Projektledning modernisering av fastighetssystem i Kv Paradiset på Lindhagensgatan, åt Fabege.

Projektledning av hyresgästanpassning avseende 3 000 m2 butikslokaler i Moraberg, Södertälje, åt Eurocommercial Properties.

Industri

Förstudier, statusinventeringar, projekteringsledning och projektledning för ett större antal bussdepåer åt SL.

Uppdragsledning av projekt- och projekteringsledning avseende totalrenovering av 7 st likriktarstationer åt SL; Kungsträdgården, Kista, Ängby, Åkeshov, Rissne, Ryttartorpet och Sundbyberg.

Projekterings- och byggledning av utbyte pumpanläggningar i tre T-banestationer, SL.

Driftsättning samt testning av automation på Ringhals.

Projektledning för ny biogasanläggning i Finspång.

Projekt- och projekteringsledning byggande av provisorisk bussdepå Vallentuna, SL.

Kontor/Hotell

Projektledning av ombyggnad Kv Tranhalsarna, 13 800 m2 BTA kontor + bostäder, Praktikertjänst. Gul/grön-klassade byggnader.

Hyresgästombud/ projektledning åt GroupM. Hyresgästanpassning av 5 000 m2 kontorslokaler på Birger Jarlsgatan.

Inköpsansvar för 3 turn-key hotell om 400 + 90 + 90 MSEK och en tandkrämsfabrik, Tyskland.

Inköps- och logistiktjänster åt kunder i Tyskland och Ryssland.

Mälö Fastighet – Besiktning av 4 st. kommersiella fastigheter, Due Diligence.

Inköpsansvarig vid byggandet av Sheratonhotell i Addis Abbeba, Etiopien, 100 MUSD på turn-key.

Projektledning för modernisering av fastighetssystem på Kv Ynglingen åt Skanska.

Infrastruktur/kommunikation

Projektledning för ombyggnad av färjeterminal på Djurgården åt Waxholmsbolaget.

Inköps- och logistikansvarig för fasta och mobila nät, Ericsson Philippines. Outsourcing av lager- & operationsavdelning. Förhandlingsansvarig avseende större tvist gällande Civil Works arbeten.

Uppdragsledning av upphandling markentreprenör avseende exploateringsområde Solberga i Tyresö, 53 hektar.

Projektledning av bredbandsnät åt Botkyrka Stadsnät på totalentreprenad.

Projektledning av 20 st t-banestationer. Modernisering av tekniksystem, värmesystem och ventilationssystem åt SL.

Teknisk expertis, manöverpaneler mm, Citybanan åt SL.

Projektledning av Fortsättningsprojekt Bygg Citybanan.

BRF/Bostäder

Projekt- och projekteringsledning vid utbyte av 214 balkonger, inkl inglasning och markarbeten. Brf. Allmogen, Järfälla.

Projektledning av ombyggnad utländsk ambassadörs residens i Djursholm. Villa med annex om totalt 800 m2.

Projektledning av renovering gårdsbjälklag, Brf Harpan 26 vid Karlaplan.

Uppdragsledning av stam- och badrumsrenovering, Brf Bofinken i Solna, 426 lgh.

Projektledning av omläggning utvändiga spillvattenledningar och värmekulvert samt dränering p g a grundvattensänkning åt Brf Våmbsjön, Årsta med 119 lgh.

Projekterings-, projekt- och byggledning av omdränering källare, fönsterrenovering och relining, 90 lgh Brf Justeringsmannen, Huddinge.

Vård & skola

Projektledning ombyggnad av fastighetsautomation på Storvretsskolan.

Driftsättning av fastighetsautomationssystem på Danderyds sjukhus, Byggnad 14 och 19 åt Locum.

Projektledning för modernisering av fastighetssystem på äldreboende, Stocksundsgården.