Våra tjänster

Projekt- och byggledning

Planering, alla vanligt förekommande tidplaneprogram

Byggarbetsmiljösamordning, BAS-P & BAS-U

Upphandling, både privat och offentlig, enligt LOU/ LUF, tvistelösning

Ekonomistyrning och kontroll samt byggadministration

Certifierade besiktningar

Projekteringsledning

Fastighetsförvaltning

Granskning av projektörers handlingar